Adresář

NZDM Exit

Tel.: 731 646 979, 731 604 657
Na Jihu 553, Jičín, 506 01
Vedoucí služby: Jan Wagneter - vedoucí NZDM
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Podrobné informace zde

Nízkoprahový klub EXIT Jičín
Na Jihu 553, Jičín, 506 01
exit@charitajicin.cz
Facebook instagramlogoresized-1

Provozní doba:
Školní rok (1.9. - 30.6.)
PO - ČT 13:00 - 18:00
PÁ - ZAVŘENO

Prázdniny (1.7. - 31.8.)
PO - ČT 11:30 - 16:30 
PÁ ZAVŘENO

Seznam lidí

Jan Wagneter - vedoucí NZDM
Anna Fantová - pracovnice v sociálních službách
Bc. Kristýna Hubálková - pracovnice v sociálních službách