Adresář

Noclehárna sv. Martina

Tel.: 733 676 651, 734 797 240
Drátovenská 198, Bohumín, 735 81
Vedoucí služby: Miriam Hanáková, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ošacení, psychosociální poradenství
Fakultativní služby:
 • Možnost zakoupení jednoduché stravy - instantní polévka, káva - za poplatek
 • Možnost dopravy charitním vozidlem v nouzové situaci - za poplatek

Vymezení nepříznivých sociálních situací, na které služba reaguje:

Ztráta bydlení či ubytování a s tím související:

 • - absence možnosti přespání-
 • - absence podmínek pro hygienu
 • - omezení či ztráta návyků péče o vlastní osobu
 • - ztráta kompetencí při vyřizování osobních záležitostí - vyřízení osobních dokladů, vyřizování na úřadech, péče o své zdraví, hospodaření s financemi, zajiš´tování bydlení, vyhledávání volných pracovních míst, dobrá spolupráce s úřady, zajištění následných či komerčních služeb
 • - ztráta bezpečného prostoru a možnosti ukládat si své osobní věci v bezpečí
 • - omezení nebo ztráta pracovních návyků
 • - omezení nebo ztráta sociálních a rodinných návyků

Rozsah poskytovaných základních služeb:

 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu nebo pomoc při osobní hygieně (sprcha, vyprání a vysušení prádla)
 • poskytnutí přenocování (nocleh, úklid a výměna ložního prádla)
 • základní sociální poradenství (pomoc s vyřízení osobních dokladů, pomoc s finačním hospodařením - ukládání a výběr peněz, pomoc se zajiš´továním bydlení, podpora dobré spolupráce s úřady, zajiš´tování následných služeb).

Organizace

Seznam lidí

Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS. - vedoucí organizace
Miriam Hanáková, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovník