Adresář

Noclehárna sv.Jakuba

Tel.: 724 216 051
Roháče z Dubé 131, Beroun 4, 266 01
Vedoucí služby: Mgr. Soňa Křikavová - vedoucí oblasti pro lidi bez domova, Bronislava Bitenglová - vedoucí noclehárny
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Soňa Křikavová - vedoucí oblasti pro lidi bez domova
Bronislava Bitenglová - vedoucí noclehárny