Adresář

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava

Tel.: 567 304 802, 739 381 037
Žižkova 1939/20, Jihlava, 586 01
Vedoucí služby: Mgr. Šárka Štočková - vedoucí
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Bc. Aneta Kučerová, DiS. - pracovník sociálních služeb