Adresář

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Centru Maják

Tel.: 731 598 871
Tylova 503, Kutná Hora, 284 01
Vedoucí služby: Ing. Bc. Petr Seidl - vedoucí centra, sociální pracovník
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Centru Maják

V NZDM pro děti a mládež provozujeme Klub Maják a Klub Kotva.

Klub Maják

Poslání služby

Pomáháme dětem, které nemají dostatečný, péči a pochopení pro svůj zdravý růst využívat smysluplně a pozitivním způsobem svůj volný čas.

Komu pomáháme?

  • dětem ve věku od 6 do 13 let

Co nabízíme?

  • výtvarné nebo sportovní aktivity, pořádáme výlety
  • pomoc při řešení problémů se školou, s kamarády, s rodiči
  • pomoc při řešení problémů se závislostmi
  • v případě potřeby doučování, logopedie

Otevírací doba Klub Maják:

NZDM aktivity pondělí - pátek
13,00 - 16,00 
 Doučování pondělí - pátek
13,00 - 15,00
 Logopedie středa 13,00 - 15,00
Terénní forma úterý, čtvrtek, pátek 13,00 - 16,00

Klub Kotva

Poslání služby

Poslání klubu Kotva je nabízet mladým lidem ve složité životní situaci prostor pro setkávání, smysluplné trávení volného času, ale i nalezení cesty k lepšímu životu, protože věříme, že každý člověk má právo na plnohodnotný život.

Komu pomáháme?

  • mladým lidem ve věku 13 - 26 let, kteří nemají dostatečný prostor, péči a pochopení pro svůj zdravý růst

Co nabízíme?

  • prostor pro setkávání a smysluplné trávení volného času
  • posilovna, hudebna, herna, studovna
  • výlety, besedy
  • poradíme, jak řešit problémy, které je tíží

Otevírací doba Klub Kotva:

pondělí - pátek 13,00 - 17,00

Terénní forma:

úterý, čtvrtek, pátek 13,00 - 17,00

Čtyři principy klubů Maják a Kotva:

Bezplatnost - služba je poskytována zdarma
Dobrovolnost - každý může kdykoliv přijít a kdykoliv odejít
Anonymita - nejsou nutné žádné osobní údaje, stačí přezdívka
Bezpečí - jsou nastavena pravidla - NE drogy - NE alkohol - NE agrese - respekt k ostatním

Bezbariérovost: NE
Dostupnost služby: služba je zájemci dostupná zpravidla do 7 dnů od prvního kontaktu.

Seznam lidí

Ing. Bc. Petr Seidl - vedoucí centra, sociální pracovník
Lenka Svobodová, DiS - sociální pracovnice v Klubu Maják
Bc. Hana Vránová - klub Maják
Martina Janíková - Klub Maják
Denisa Vávrová - Klub Kotva
Miloš Janoušek - klub Kotva
Simona Koplíková - pracovnice v sociálních službách