Adresář

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka

Tel.: 731 604 695
Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Litošová - Vedoucí, sociální pracovnice, psychoterapeut
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Kristýna Uveričová - Pracovnice v sociálních službách
Bc. Jana Spišaková Vébrová - Sociální pracovnice
Mgr. Kateřina Litošová - Vedoucí, sociální pracovnice, psychoterapeut