Adresář

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Molo

Tel.: 731 604 452, 734 435 181
Družstevní 596, Velešín, 382 32
Vedoucí služby: Kateřina Křivohlávková - Pracovnice v sociálních službách pověřená vedením sociální služby
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Posláním NZDM je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu, a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.

 

Organizace

Seznam lidí

Bc. Lucie Matušová - administrativní pracovník
Kateřina Křivohlávková - Pracovnice v sociálních službách pověřená vedením sociální služby
Martin Kašpárek - Pracovník v sociálních službách NZDM Molo
Markéta Urešová - Pracovnice v sociálních službách NZDM Molo
Mgr. Ivana Žáčková - Ředitelka organizace