Adresář

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DéDéčko

Tel.: 739 383 480, 734 435 181
Dolní Dvořiště 171, Dolní Dvořiště, 382 72
Vedoucí služby: Kateřina Křivohlávková - Pracovnice v sociálních službách pověřená vedením sociální služby
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Bc. Lucie Matušová - administrativní pracovník
Kateřina Křivohlávková - Pracovnice v sociálních službách pověřená vedením sociální služby
Václav Starý, DiS. - Pracovník v sociálních službách NZDM DéDéčko
Mgr. Ivana Žáčková - ředitelka organizace