Adresář

Mateřské centrum Rodinka

Tel.: 730 586 731
Roztocká 500, Jilemnice, 514 01
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, rodiče na rodičovské dovolené, všichni
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity, zajištění kulturního programu, podpora fungování rodiny, sociální kontakt
Fakultativní služby: NE

Pravidelný program pro maminky a jejich děti do 6 let, dále kurzy, přednášky, cviččení, prázdninové výlety pro celé rodiny

Seznam lidí

Bc. Leona Mohrová - statutární zástupce