Adresář

Magdala - Ústecký kraj

Tel.: 416 733 487
Kosmonautů 2022, Litoměřice, 412 01
Vedoucí služby: Mgr. Veronika Vlasáková - sociální pracovnice
Cílové skupiny: osoby komerčně zneužívané, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Mgr. Veronika Vlasáková - sociální pracovnice