Adresář

Komunitní práce Novohradská

Tel.: 734 695 598
Kanovnická 18, České Budějovice, 370 01
Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Podporujeme obyvatele vyloučené lokality Novohradská, aby vzali život zpátky do vlastních rukou, a napomáháme ke zmírňování napětí a zlepšování vzájemných vztahů jak mezi obyvateli domu Novohradská, tak mezi obyvateli domu a lidmi ze sousedství.