Adresář

klub "Aktivity" ve stacionáři pro veřejnost

Tel.: 573 332 683
Školní 798, Chvalčov , 768 7
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE
Klub Aktivity je určen lidem, kteří mají zájem se scházet s vrstevníky, mají zájem si zasportovat s úsměvem úměrně věku a zdravotnímu stavu, mají zájem jezdit na výlety, trávit dopoledne při rukodělných činnostech, besedách, přednáškách.