Adresář

Hospic Anežky České

Tel.: 491 610 435
5. května 1170, Červený Kostelec, 549 41
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poskytnutí stravy, duchovní asistence, péče o umírající a jejich rodiny, návštěvy v domácnostech , služba doprovázení, poskytnutí lůžka, bohoslužby, psychologické poradenství
Fakultativní služby: NE

Sociální služby: sociální poradenství.

Zdravotní služby: hospicová a paliativní péče o terminálně nemocné s onkologickým onemocněním.

Ostatní služby:  půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek, edukační činnost, kavárna a čajovna.

Seznam lidí

Jana Janoušková - Koordinátor stáží a exkurzí
Bc. Michaela Erlebachová - sociální pracovnice
Ing. Michaela Špuláková - Koordinátor dobrovolníků
Josef Urban - vedoucí provozu