Adresář

Dům pokojného stáří

Tel.: 731 604 378
Mariánské nám. 146, Frýdek-Místek, 738 01
Vedoucí služby: Mgr. Vlastimil Petr - vedoucí střediska
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby: NE

Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké zajišťuje služby sociální péče starým, nemocným lidem, kteří pro svou nepříznivou sociální, často krizovou situaci, své stáří, ztrátu soběstačnosti a nemoc, či z jiných závažných důvodu, jako je sociální osamělost nebo sociální vyloučení, nejsou schopni se o sebe trvale a nepřetržitě postarat.

Seznam lidí

Mgr. Vlastimil Petr - vedoucí střediska
Petra Sabelová - vedoucí oddělení 1
Bc. Lucie Zíková, DiS. - vedoucí oddělení 2
Marie Elbelová, DiS. - sociální pracovník
Mgr. Kateřina Linartová - sociální pracovník