Adresář

Domov sv. Markéty – azylové domy Brno

Tel.: 549 122 965
Staňkova 47, Brno, 612 00
Vedoucí služby: Mgr. Monika Žewucká - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Domov sv. Markéty

Seznam lidí

Bc. Markéta Niziolová - sociální pracovnice
Iveta Haschková - účetní
Mgr. Monika Žewucká - vedoucí zařízení
Mgr. Taťána Bočková - sociální pracovnice
Lada Krejčí, DiS. - sociální pracovnice
Martin Hejna - technický pracovník