Adresář

Domov pro seniory Bor

Tel.: 374 789 128, 731 433 005
Přimdská 501, Bor u Tachova, 348 02
Vedoucí služby: Marie Macošková - vedoucí služby, zdravotní sestra
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Bc. Marcela Balinová, DiS. - sociální pracovnice
Marie Macošková - vedoucí služby, zdravotní sestra
Olga Ficiánová - pracovnice v sociálních službách
Eva Kodadová - pracovnice v sociálních službách
Lenka Tejkalová - pracovnice v sociálních službách
Eva Hulmáková - pracovnice v sociálních službách
Anna Fürstlová - pracovnice v sociálních službách