Adresář

DOMINO - Služba pro lidi s duševním onemocněním

Tel.: 776 655 343
Jizerská 281/4, České Budějovice, 370 11
Vedoucí služby: Mgr. Denisa Kroupová - sociální pracovnice
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

praní + žehlení prádla, možnost vysprchovat se, ohřev jídla       Zpoplatněno: praní, možnost vysprchovat se, úprava oděvů


DOMINO je službou následné péče pro osoby starší 18 let s kompenzovaným chronickým duševním onemocněním - afektivní poruchy (bipolární porucha, deprese), psychotické poruchy (schizofrenie), úzkostné poruchy (obsedantně kompulzivní porucha, fobie), poruchy osobnosti apod. Služba je bezplatná.

Nabízíme

1.) Podporu duševního zdraví

 • psychoterapii
 • relaxační cvičení
 • arteterapii
 • individuální pohovory

2.) Sociálně-terapeutické činnosti

 • sociálně-právní poradenství
 • doprovody uživatelů
 • hrátky s pamětí
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • podpora soběstačnosti uživatelů
 • keramická a textilní dílna
 • výuka práce na PC

3.) Volnočasové aktivity

 • iBoccia
 • stolní tenis
 • dámský klub
 • filmový klub

Provozní doba

Po, Út, Čt:   9 - 16 hod.
St:                9 - 16 hod. (aktivity mimo budovu Domina)
Pá:               9 - 14 hod.

Způsob uzavření smlouvy

Seznam lidí

Bc. Kateřina Nováková - sociální pracovnice
Mgr. Denisa Kroupová - sociální pracovnice
Erika Molzerová - koordinátorka textilní dílny
Veronika Kotilová - koordinátorka keramické dílny