Adresář

Domácí zdravotní péče

Tel.: 318 635 050, 775 049 582
Jiráskovy sady 240, Příbram, 261 01
Vedoucí služby: Bc. Jana Fraňková - Vrchní sestra
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby:

Půjčovna kompenzačních pomůcek

 

Ošetřovatelská služba zajišťuje ošetřovatelské výkony dle indikace ošetřujícího lékaře:

 • komplexní péče o dlouhodobě ležící klienty
 • ošetřovatelskou rehabilitaci
 • aplikace injekcí
 • nácvik aplikace inzulínu
 • odběry krve
 • veškerá lokální ošetření – převazy
 • péči o pacienty se stomií
 • kontrolu celkového stavu klienta
 • ošetření permanentních katetrů (cévky)
 • spolupráci s ošetřujícím lékařem
 • aplikace infuzní terapie dle indikace lékaře

Tuto práci vykonávají pouze registrované zdravotní sestry s praxí u lůžka, ošetřovatelská služba je hrazena ze zdravotního pojištění na základě doporučení lékaře.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Jana Fraňková - Vrchní sestra