Adresář

Domácí zdravotní péče

Tel.: 491 424 166
Denisovo nábřeží 665, Náchod, 547 01
Vedoucí služby: Linda Nováková - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Domácí zdravotní péče je zdravotní ošetřovatelská služba, v rámci které kvalifikované zdravotní sestry poskytují komplexní odbornou zdravotní péči pacientům v jejich domácím prostředí - stránky služby

Seznam lidí

Linda Nováková - vedoucí