Adresář

Domácí zdravotní péče

Tel.: 573 381 437
6. května 1612, Bystřice pod Hostýnem, 768 61
Vedoucí služby: Marcela Fürstová - Vedoucí Domácí zdravotní péče - vrchní sestra
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru
Fakultativní služby: NE

.

 

Seznam lidí

Marcela Fürstová - Vedoucí Domácí zdravotní péče - vrchní sestra