Adresář

Domácí zdravotní péče Mladá Boleslav

Tel.: 603 175 844, 326 722 070
Na Radouči 1081, Mladá Boleslav, 293 01
Vedoucí služby: Bc. Pavlína Šimková, DiS. - vedoucí služby -Domácí zdravotní péče Mladá Boleslav
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Bc. Pavlína Šimková, DiS. - vedoucí služby -Domácí zdravotní péče Mladá Boleslav