Adresář

Domácí zdravotní péče Chomutov

Tel.: 731 402 445
Březenecká 4804, Chomutov, 430 04
Vedoucí služby: Jitka Sedláčková, DiS. - vedoucí služby - Domácí zdravotní péče Chomutov
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Jitka Sedláčková, DiS. - vedoucí služby - Domácí zdravotní péče Chomutov