Adresář

Domácí zdravotní a paliativní péče - ošetřovatelská služba - Rožnov pod Radhoštěm

Tel.: 571 654 954, 603 549 680
Pivovarská 2190, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61
Vedoucí služby: Michaela Zuzaňáková, DiS. - vedoucí a zdravotní sestra
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

 

Ošetřovatelská služba Rožnov pod Radhoštěm - Domácí zdravotní péče

CHARAKTERISTIKA SLUŽBY:

Charitní ošetřovatelská služba je odborná zdravotní péče, která je indikována praktickým lékařem nebo při propuštění pacienta z nemocnice odborným ošetřujícím lékařem.

Péči poskytují v domácnostech pacientů kvalifikované zdravotní sestry s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, které se trvale vzdělávají, absolvují odborné stáže, semináře, školení a kurzy.

 Nově rozšiřujeme nabídku služby o domácí paliativní péči - podrobnosti naleznete zde 

POSLÁNÍ:

Posláním Charitní ošetřovatelské služby je zajistit odbornou zdravotní péči v domácím prostředí pacientů.

CÍLE:

Cílem služby je zlepšení kvality života pacientů, vedení a aktivizace k soběstačnosti a samostatnosti, zabránění vzniku komplikací a zhoršení zdravotního stavu, zmírnění bolestí a potíží, zhojení defektů, psychická podpora nejen pacientů, ale i jejich rodinných příslušníků.

 

KOMU JE SLUŽBA URČENA:

Zdravotní péči poskytujeme pacientům, zejména seniorům a zdravotně postiženým s dlouhodobým chronickým nebo akutním onemocněním, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou ošetřovatelskou péči.

 

POSKYTOVANÉ ÚKONY:

 • ·                      sledování celkového zdravotního stavu
 • ·                      měření fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, tělesná teplota)
 • ·                      měření hladiny krevního cukru glukometrem
 • ·                      odběry biologického materiálu (krev, moč, stěry)
 • ·                      ošetření proleženin, bércových vředů, pooperačních ran, popálenin
 • ·                      ošetření stomií a katetrů
 • ·                      cévkování - pouze u žen
 • ·                      aplikace klyzmatu
 • ·                      aplikace injekcí (do svalu a podkoží)
 • ·                      aplikace inzulínu včetně jeho nácviku a zaučování
 • ·                      podání léků
 • ·                      ošetřovatelská rehabilitace (kondiční cvičení, aktivizace, nácvik sebeobsluhy apod.)

 

OBLAST PŮSOBENÍ:

Zdravotní sestry dojíždějí do domácností pacientů na území Rožnova pod Radhoštěm, Dolní, Prostřední a Horní Bečvy, Hutiska-Solance, Vigantic, Vidče, Zubří, Zašové, Stříteže nad Bečvou a Valašské Bystřice.

 

ČASOVÁ DOSTUPNOST PÉČE:

Služba je zajišťována v pracovních dnech od 6:30 do 15:00 hodin, případně i v odpoledních hodinách a o víkendech, vždy dle indikace lékaře.

 

ÚHRADA ZA SLUŽBY:

Zdravotní péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

 

KDE NÁS NAJDETE:

Nová budova Charity –  „Centrum služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ - se nachází v centru města v blízkosti kostela přímo u hlavní silnice.

 

Seznam lidí

Michaela Zuzaňáková, DiS. - vedoucí a zdravotní sestra