Adresář

Domácí odlehčovací služba Uherský Brod

Tel.: 724 651 265
Přemysla Otakara II. 2476, Uherský Brod, 688 01
Vedoucí služby: Bc. Terezie Fojtíková, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí