Adresář

Domácí hospicová péče

Tel.: 603 158 773
Přemysla Otakara II. 2476, Uherský Brod, 688 01
Vedoucí služby: Bc. Martina Marečková - vedoucí
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí