Adresář

Denní stacionář

Tel.: 731 621 984
Náměstí T. G. Masaryka 2, Příbram, 261 01
Vedoucí služby: Mgr. Tereza Pahorecká - Vedoucí denního stacionáře
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby:

V případě potřeby jsme schopni zajistit dopravu uživatelů.

Denní stacionář je služba určená osobám od 19-ti let, které mají sníženou soběstačnost v základních životních schopnostech a dovednostech. Nabízíme péči a podporu tak, aby byly zachovány a případně se rozvíjely jejich schopnosti a dovednosti.

Provozní doba denního stacionáře je od pondělí do pátku v době od 7:00 do 15:30 hodin (dle potřeby uživatelů možnost prodloužení až do 18:00 hodin). Po celou dobu pobytu je zajištěna strava a pitný režim.

Služba nabízí – aktivizační a pracovní programy s cílem podpořit jejich samostatnost, soběstačnost a umožnit sociální začlenění. Tyto programy obsahují například: kondiční cvičení, ergoterapie, muzikoterapie, vaření
a pečení, canisterapie, výlety po okolí aj.

Náš denní stacionář velmi úzce spolupracuje s MŠ Kličkova vila, kdy děti dochází za klienty a zpestřují všední den svým vystoupením. Dále spolupracujeme s místním knězem, který stacionář pravidelně navštěvuje.

Ve stacionáři jsou pohromadě klienti s lehkým i těžším handicapem, mladší i starší. Denní program je každému vytvářen přímo na míru, je brán zřetel na jejich zájmy a momentální rozpoložení.

Denní stacionář se nachází v plně zrekonstruovaném bezbariérovém prostoru o rozloze 130 m2, přímo v centru Příbrami na náměstí T. G. Masaryka č.p. 2.

Kontakt

  • Náměstí T. G. Masaryka 2, Příbram, 261 01

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Tereza Pahorecká - Vedoucí denního stacionáře