Adresář

Denní stacionář Šimon

Tel.: 584 401 270, 604 350 906
Masarykovo nám. 166, Jeseník, 790 01
Vedoucí služby: Marta Nosková - vedoucí
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby:

Svozy, jízda autem

 

Organizace

Seznam lidí

Marta Nosková - vedoucí
Mgr. Jana Kotková - sociální pracovnice
Markéta Kovalčíková - koordinátorka IP