Adresář

Denní stacionář Pohodář Luka nad Jihlavou

Tel.: 734 172 277
Náměstí 9. května č. p. 357, Luka nad Jihlavou, 588 22
Vedoucí služby: Jana Jelínková - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby:

Seznam lidí

Jana Jelínková - vedoucí