Adresář

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 737 139 089, 733 678 661
Havlíčkova 442, Kopidlno, 507 32
Vedoucí služby: Mgr. Václav Kubánek - vedoucí zařízení / sociální pracovník
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Podrobné informace zde

Charitní pečovatelská služba
Havlíčkova 442, Kopidlno, 507 32

Provozní doba:
Pondělí - pátek:                     7:00 – 22:00
Sobota, neděle, svátky:        7:00 – 22:00

Seznam lidí

Mgr. Václav Kubánek - vedoucí zařízení / sociální pracovník
Bc. Zdeněk Dlouhý, DiS. - zástupce vedoucího služby / sociální pracovník
Kateřina Holasová - hlavní pečovatelka