Adresář

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 733 742 083
Lanškrounská 243/77, Moravská Třebová, 571 01
Vedoucí služby: Bc. Martina Jínková - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Poslání

Posláním Charitní pečovatelské služby v Moravské Třebové je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, aby mohli žít důstojný život co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Cíle

Cílem služby je umožnit klientům řešit svou obtížnou či krizovou situaci prostřednictvím poskytování věcně správných informací, rad, pomoci a podpory ze strany pracovníka.

Podpořit nebo pomoci klientovi tak, aby se zlepšila jeho soběstačnost nebo aby byla co nejvíce zachována v míře, v jaké je klient schopen.

 • Podpořit klienta ve vedení jeho domácnosti nebo mu zajistit nezbytné úkony, které sám nezvládne
 • Podpořit klienta v péči o vlastní osobu nebo mu zajistit nezbytné úkony, které sám nezvládne
 • Podpořit klienta při zajištění stravy nebo mu zajistit stravu a nezbytné úkony, které sám nezvládne
 • Podpořit klienta v udržování kontaktu s rodinou a okolním světem nebo mu tento kontakt zprostředkovat
 • Pomoci klientovi udržet jeho dosavadní zájmy a aktivity
 • Zprostředkovat klientovi informace o možných sociálních příspěvcích, výhodách, kompenzačních pomůckách a jiných návazných službách

Poskytované činnosti a působnost služby

CHPS v Moravské Třebové poskytuje tyto činnosti:

Základní sociální poradenství

 • Poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Základní činnosti sociální péče

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Působnost terénní pečovatelské služby

 • V domácnostech klientů bydlících na území Moravskotřebovska a Jevíčska.

Seznam obcí:

Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Borušov, Březina, Březinky, Dětřichov, Dlouhá Loučka, Gruna, Hartinkov, Chornice, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov, Útěchov, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné, Vysoká

Okruh osob

Cílovou skupinou služby CHPS Moravská Třebová jsou:

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři (nad 65 let) a osoby pobírající starobní důchod, které si nedokáží zajistit sami,ani prostřednictvím jiné fyzické osoby pomoc ve svém přirozeném sociálním prostředí.

CHPS Moravská Třebová může odmítnout uzavřít smlouvu dle § 91 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pouze pokud:

 1. nenabízíme daný druh služby
 2. nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá

Zásady poskytování pečovatelské služby

 1. Vytváříme klientovi podmínky, ve kterých zachováváme jeho lidskou důstojnost.
 2. Respektujeme způsob života klienta a přizpůsobujeme se jeho potřebám.
 3. Vytváříme pocit bezpečí a zázemí, s klienty komunikujeme jim srozumitelným
 4. způsobem.
 5. Spolupracujeme s rodinou, doporučujeme nové možnosti podpory a péče.

Věková kategorie klientů

Věkovou kategorii klientů CHPS Moravská Třebová tvoří:

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Forma a kapacity poskytování pečovatelské služby

Charitní pečovatelská služba Moravská Třebová poskytuje pečovatelskou službu terénní formou (pomoc zajišťuje v domácnostech klientů) v předem dohodnutém dni a hodině.

Kapacita služby je 8 klientů/den, 80 klientů/rok

Tato kapacita je pouze orientační, záleží na počtu a náročnosti jednotlivých úkonů u každého klienta.

Provozní doba služby:

po – pá 7,00 – 15,00

v čase od 15:00 – 18:30 po vzájemné dohodě s klienty a v závislosti na personálních možnostech poskytovatele 

so, ne, sv. 8:00 – 18:00 – po vzájemné dohodě s klienty a v závislosti na personálních možnostech poskytovatele 

Seznam lidí

Bc. Martina Jínková - vedoucí služby
Marie Šerá - pracovník sociálních služeb
Věra Neubauerová - pracovník sociálních služeb