Adresář

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 733 676 613
Beskydská 124, Frýdek-Místek, 738 01
Vedoucí služby: Mgr. Marcela Piskořová - vedoucí Charitní pečovatelské služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Charitní pečovatelská služba pomáhá starším a nemocným osobám se sníženou soběstačností, žijícím v regionu Frýdek-Místek, žít a dožít ve své domácnosti s naší podporou a pomoc.

Seznam lidí

Mgr. Marcela Piskořová - vedoucí Charitní pečovatelské služby
Michaela Míčková, DiS. - sociální pracovník
Kateřina Kmeťová - pečevatelka
Pavlína Buchtíková - pečovatelka
Ing. Petra Šikulová - pečovatelka
Dana Šindlerová - pečovatelka
Marie Vlčková - pečovatelka
Drahomíra Sváčková - pečovatelka
Milada Bujnošková - pečovatelka
Ing. Hana Dvorská - pečovatelka
Soňa Návratová - pečovatelka
Andrea Krupová - pečovatelka
Helena Jakovenková - pečovatelka
Gabriela Návratová - pečovatelka
Sonja Hajdušková - pečovatelka