Adresář

Charitní pečovatelská služba Kostelec

Tel.: 730 571 166
Kostelec 101, Kostelec u Jihlavy, 588 61
Vedoucí služby: Bc. Markéta Němcová, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Seznam lidí