Adresář

Charitní pečovatelská služba (CHPS)

Tel.: 387 718 220, 731 604 510
Žižkova tř. 309/12, České Budějovice, 370 01
Vedoucí služby: Ing. Ivana Fenclová - sociální pracovnice
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

dohled nad dítětem či dospělým, péče o domácí zvíře (např.krmení, venčení), doprava uživatele autem pečovatelské služby - po městě i mimo město, kopírování, jídlení lístek 1 strana


Pomáháme seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám s chronickým onemocněním a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby zůstávat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí a žít svůj osobní život podle svých individuálních potřeb. Pracovník Charity službu poskytuje přímo v domácím prostředí uživatele v Českých Budějovicích  a okolí. 

Nabízíme

 • pomoc při péči o sebe - oblékání, česání, polohování apod.
 • pomoc při osobní hygieně v domácnosti
 • pomoc s chodem domácnosti (nákupy, úklid)
 • pomoc s přípravou, vařením, ohřátím a podáním jídla a pití
 • rozvoz obědů - standardní menu i diety (jaterní, diabetická, bezlepková)
 • doprovody - k lékaři, na úřady, na procházku, za kulturou, sportem,vzděláním, do zaměstnání apod.
 • duchovní služby (možnost přijetí svátostí a účasti při mši svaté, rozhovor s knězem)
 • pochůzky
 • půjčování kompenzačních pomůcek (elektrické i mechanické polohovací postele, toaletní židle, mechanické vozíky, chodítka atd.)

Časový rozsah služby

 • pracovní dny mezi 6.30 – 20.00 hod.
 • o víkendech a svátcích mezi 6.30 – 18.00 hod.(služba je přednostně poskytována osamělým uživatelům)

Způsob uzavření smlouvy

Seznam lidí

Ing. Ivana Fenclová - sociální pracovnice
Mgr. Nikola Kortánová - sociání pracovnice
Bc. Eva Vitoušová - sociální pracovnice
Renata Šupitarová - koordinátorka Charitní pečovatelské služby B
Jitka Beníšková - koordinátorka Charitní pečovatelské služby A