Adresář

Charitní pečovatelská služba Bučovice - Slavkov u Brna

Tel.: 517 381 056
Zahradní 886, Bučovice, 685 01
Vedoucí služby: Mgr. Alena Švábková - Vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

 

Seznam lidí

Jana Nová - Pracovník v sociálních službách, středisko Bučovice
Ludmila Hložková - Pracovník v sociálních službách, středisko Bučovice
Jitka Kučerová - Pracovník v sociálních službách, středisko Bučovice
Eva Daňková - Pracovník v sociálních službách, středisko Bučovice
Jaroslava Vyhňáková - Pracovník v sociálních službách, středisko Bučovice
Vlasta Krejčí - pracovník v sociálních službách, středisko Slavkov u Brna
Marie Nedomová - pracovník v sociálních službách, středisko Slavkov u Brna
Jana Mistríková - Pracovník v sociálních službách, středisko Bučovice
Mgr. Dagmar Zaoralová - Sociální pracovnice
Eva Čumbová - pracovník v sociálních službách, středisko Slavkov u Brna
Jitka Procházková - pracovník v sociálních službách, středisko Slavkov u Brna
Markéta Škaroupková - pracovník v sociálních službách, středisko Slavkov u Brna
Mgr. Alena Švábková - Vedoucí služby
Věra Hubalová - pracovník v sociálních službách, středisko Slavkov u Brna