Adresář

Charitní ošetřovatelská služba

Tel.: 461 631 672, 734 684 089
Dolní Újezd 613, Dolní Újezd, 569 61
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

 

Ošetřovatelská služba poskytuje zdravotní služby lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje odbornou ošetřovatelskou péči. Klientům umožňuje zůstat co nejdéle v jejich domácím prostředí a tím se vyhnout pobytu v ústavním zařízení nebo ho oddálit. Poskytováním odborné péče se ulehčuje i rodinným příslušníkům v péči o pacienta.

Cíle

 • Umožnit pacientům zůstat co nejdéle v jejich domácím prostředí a tím se vyhnout pobytu v ústavním zařízení nebo ho oddálit.
 • Poskytováním odborné péče ulehčit rodinným příslušníkům péči o pacienta.
 • Zabezpečit pacientům prožití důstojného a pokojného stáří a umírání

Cílová skupina

klienti kteří:

 • jsou propuštěni z nemocnice a jejich zdravotní stav vyžaduje odbornou zdravotní ošetřovatelskou péči
 • jsou chronicky nemocní a jejich zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou péči, není však nutná hospitalizace
 • lidem po úrazech
 • umírajícím, kteří chtějí svůj život uzavřít ve svém domácím prostředí 

Nabízíme

Odborné úkony, které jsou prováděny kvalifikovanými zdravotními sestrami:

 • lokální ošetření
 • ošetření stomií
 • klysma, výplachy, cévkování, ošetření permanentního katetru
 • odběry biologického materiálu
 • aplikace inhalační a léčebné terapie P. O., S. C., I. M, I. V. UV
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • měření krevního tlaku
 • cílená kontrola zdravotního stavu
 • prevence a léčba proleženin
 • nácvik a zaučování aplikace inzulínu

Personální zabezpečení služby

 • vrchní zdravotní sestra
 • zdravotní sestra 

 

Seznam lidí

Jana Neumanová - vrchní sestra, všeobecná sestra
Jana Tomšíčková - všeobecná sestra
Barbora Fulíková - všeobecná sestra
Ing. Lada Černá - zástupce ředitele, účetní