Adresář

Charitní odlehčovací služba

Tel.: 736 250 539, 731 433 539
Karafiátova 12, Konice, 798 52
Vedoucí služby: Eva Páleníková - vedoucí odlehčovací služby a pracovník v sociálních službách pod dozorem sociálního pracovníka
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Eva Páleníková - vedoucí odlehčovací služby a pracovník v sociálních službách pod dozorem sociálního pracovníka
Hana Hrazdilová - ekonomka, personalistka, pokladní
Svatava Grulichová - Pracovník v soc. službách c)
Šárka Oršelová, DiS. - účetní, mzdová účetní
Naděžda Páleníková, DiS. - ředitelka - statutární zástupkyně
Bc. Iva Vrbová - sociální pracovnice terénních služeb