Adresář

Charitní dům Vlčnov

Tel.: 724 651 258
Vlčnov 1251, Vlčnov, 687 61
Vedoucí služby: Štěpán Čech - vedoucí
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Štěpán Čech - vedoucí