Adresář

Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov

Tel.: 724 651 261
Slavkov 214, Slavkov, 687 64
Vedoucí služby: Jaroslava Guričová - vedoucí
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí