Adresář

Charitní dům pro seniory

Tel.: 731 520 068
Hnojník 2, Hnojník, 739 53
Vedoucí služby: Mgr. Lenka Zahradníková - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby: NE
Posláním Charitního domu pro seniory v Hnojníku je umožnit klientům prožít stáří tak, aby s ohledem na svůj zdravotní stav a s respektem ke své osobnosti a soukromí mohli nadále žít důstojným životem, zachovali si vazby s místní komunitou a unikli sociálnímu vyloučení. Cílem poskytované služby je zajištění kvalifikované pomoci uživatelům, a to po stránce fyzické, psychické, sociální i duchovní. Služby jsou zajišťovány s úsilím o lidský přístup, aby uživatelé zůstali součástí přirozeného společenství a aby byla akceptována důstojnost člověka bez ohledu na jeho momentální stav.

Seznam lidí

Mgr. Lenka Zahradníková - vedoucí služby
Mgr. Anna Karczmarzyková - sociální pracovník
Bc. Hana Fojtová - sociální pracovník