Adresář

Mgr. Slávka Kunášková

Tel.: 731 598 874
vedoucí Střediska Atrium, sociální pracovník

Seznam služeb

Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova ve Středisku Atrium - vedoucí Střediska Atrium, sociální pracovník
Terénní programy oblastní charity - vedoucí Střediska Atrium, sociální pracovník, vedoucí služby Terénní programy oblastní charity
Noclehárna pro lidi bez domova ve Středisku Atrium - vedoucí Střediska Atrium, sociální pracovník
Sociální rehabilitace Atrium - vedoucí Střediska Atrium, sociální pracovník
Charitní šatník - vedoucí střediska,sociální pracovník