Adresář

Petra Kuderová, DiS.

Tel.: 731 646 956
vedoucí Denního stacionáře

Vedoucí Denního stacionáře pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a vedoucí Denního stacionáře pro seniory

Seznam služeb

Denní stacionář - vedoucí Denního stacionáře