Uživatelé návykových látek

Charita nabízí dětem a mladým lidem pestré možnosti trávení volného času.Prevence

Užívání drog a dalších návykových látek často úzce souvisí s prostředím, ze kterého závislá osoba pochází. Protože si jsou české Charity vědomy klíčové role prevence, provozují širokou škálu služeb pro děti a mládež, během nichž poukazují na škodlivost návykových látek.

První kontakt, pomoc a poradenství

Lidé, kteří trpí nějakým druhem závislosti, si často neuvědomují svůj problém, nebo nejsou dost silní na to, aby ho ihned řešili. Proto je třeba je aktivně vyhledávat a nabízet alespoň zdravotní prevenci, například výměnu injekčního materiálu či testy na žloutenku a HIV. České Charity rovněž poskytují zdravotní i sociální poradenství.

  • Kontaktní centra jsou zařízení zaměřená na zdravotní prevenci a minimalizaci rizik.
  • Terénní programy pomáhají obdobně, pracovníci ale působí přímo v místech, kde se uživatelé návykových látek často pohybují.
  • Odborné poradny nabízejí pomoc při snaze řešit aktuální problémy i svou dlouhodobou situaci.
  • Služby pro lidi v sociální tísni pomáhají těm, kdo se (nejen kvůli drogám) dostali do finanční či bytové nouze.

Návrat do běžného života

Těm, kdo se rozhodnou ze své závislosti léčit, dokáží výše uvedená charitní zařízení zprostředkovat kontakt na léčebné programy a terapeutické komunity. Po ukončení léčby pak české Charity nabízí služby následné péče vytvářející podmínky pro úspěšné pokračování abstinence.