Služby pro seniory

Služby pro seniory.Charita Česká republika má dlouholetou zkušenost v sociálních a zdravotních službách a současně klade velký důraz na osobní kontakt, individuální přístup a péči v přirozeném prostředí. 

Senioři představují největší skupinou příjemců charitních služeb – po celé zemi provozují jednotlivé Charity:

 • 146 středisek pečovatelské a ošetřovatelské služby
 • 35 domovů pro seniory
 • stacionáře, hospice či domovy se zvláštním režimem

Adresář charitních služeb pro seniory

Slovníček pojmů (dle druhu nabízené pomoci)

 

Terénní služby Ambulantní služby Pobytové služby
"Chci, aby pracovníci docházeli ke mně domů." "Za službami budu docházet/dojíždět, ale část dne a noc trávím doma." "Chci opustit své stávající bydliště."
 • Ošetřovatelská péče
 • Pečovatelská služba
 • Osobní asistence
 • Odlehčovací služby
 • Domácí hospicová péče
 • Centra denních služeb
 • Denní stacionáře
 • Týdenní stacionáře
 • Sociálně aktivizační služby
 • Domovy pro seniory
 • Chráněné bydlení
 • Domovy se zvláštním režimem
 • Hospice