Rodiny, matky a ženy v tísni

Charita ČR klade důraz na rodinu, jejíž dobré fungování považuje za základ pro zdravý vývoj společnosti. Zároveň si je vědoma, že děti, těhotné ženy a matky patří k nejzranitelnějším skupinám obyvatel. Proto této skupině poskytuje celou řadu služeb.

Matky a ženy v nouzi

Azylové domy

Klientka charitního centra.Azylové domy nabízí přechodné ubytování ženám s dětmi, které přišly o střechu nad hlavou. Vedle ubytování poskytují také psychologickou, právní, sociální, materiální či duchovní pomoc. Nejen ženy, kterým se nedaří najít práci (například po mateřské dovolené) mohou využít služeb středisek sociální rehabilitace.

Domácí násilí, obchod s lidmi

Charita ČR se zaměřuje také na pomoc ženám ohroženým násilím a fyzickým zneužíváním ze strany manžela/partnera či jiného člena rodiny i obětem organizované trestné činnosti.

Rodiny

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

I pro ty nejmenší je v Charitě místo.Služby často navazují na práci azylových domů pro matky v tísni, nebo probíhají ve vyloučených lokalitách či jiném rizikovém prostředí. Podporují smysluplné volnočasové aktivity, upevňují rodinné vztahy a pomáhají rodinám maximálně se začlenit do společnosti, například připravit předškoláky na vstup do první třídy.

Rodinná a mateřská centra

Rodinná a mateřská centra nabízejí zázemí a pestrou škálu aktivit pro rodiče na mateřské dovolené.