Oběti domácího násilí a obchodu s lidmi

Klientka poradny Arcidiecézní charity PrahaSpecializovaná charitní střediska nabízí odbornou, materiální, psychologickou i duchovní pomoc těm, kdo prožili či prožívají nějakou formu nejen fyzického útlaku (domácí násilí, prostituce aj.). Charity zaručují anonymitu a často spolupracují s policií nebo orgány pro ochranu dětí.

Domácí násilí

Domácím násilím se označuje psychické, fyzické, sexuální i ekonomické násilí páchané skrytě v soukromí. Může probíhat nejen v rámci partnerského/manželského soužití, ale také na lidech starých či zdravotně postižených. Více o domácím násilí i o tom, jak jednat, pokud se s ním setkáte, se dočtete na webu projektu Magdala.

Kam se obrátit:

Obchod s lidmi

V rámci poradny Magdala pomáhají české Charity ženám a dívkám živícím se prostitucí nebo k prostituci nuceným navrátit se k běžnému způsobu života, vyrovnat se s minulostí a poskytnout zázemí pro jejich děti. U žen, které u prostituce nadále setrvávají, se Charity snaží alespoň zmírnit rizika prostřednictvím osvěty či distribuce zdravotního materiálu.

Kam se obrátit: