Lidé v tíživé sociální situaci

Foto: Richard BoudaJedním z hlavních typů charitní pomoci je podpora lidí v existenční nouzi a těch, kdo se dostali z různých důvodů na okraj společnosti. Charita přitom vychází z myšlenky milosrdné lásky k bližním; nehodnotí, "co si kdo zaslouží", ale nabízí své služby všem, kdo je potřebují. Zároveň hledá způsoby, jak klienty motivovat ke změně životního stylu a pomoci jim začlenit se zpět do trhu práce a do většinové společnosti.

Sociální poradenství

Síť sociálních poraden je určena všem, kdo bez pomoci nedokáží řešit svou sociální či finanční situaci. Nabízí rady v oblasti práva, zadlužení, hledání zaměstnání, vyřízení sociálních dávek či osobních dokladů, pomoc při kontaktu s úřady a také zprostředkování další nezbytné pomoci ze strany Charity či jiných organizací.

Lidé bez domova a v hmotné nouzi

  • Noclehárny umožňují krátkodobé přenocování na dobu nutnou k odpočinku a bezpečí.
  • Nízkoprahová denní centra nabízejí možnost hygieny (např. sprcha, praní) a stravu (polévku, čaj).
  • Charitní šatníky poskytují oděvy, případně další nezbytné vybavení lidem bez přístřeší a sociálně slabým.
  • Azylové domy poskytují ubytování na přechodnou dobu několika měsíců mužům a ženám bez přístřeší. Tuto dobu by měli klienti využít k aktivnímu řešení své nepříznivé situace, mj. hledání práce a bydlení.

Sociálně vyloučené komunity

Foto: Lubomír KotekVznik "problémových" domů, ulic nebo dokonce celých čtvrtí a obcí nejen staví do bezvýchodné situace jejich obyvatele, zejména děti a mladé lidi, ale zároveň ohrožuje kriminalitou a ekonomickými důsledky i celou společnost. Charita proto usiluje o zlepšení situace v těchto lokalitách.

  • V rámci terénních programů pracovníci aktivně vyhledávají klienty z rizikového prostředí či vyloučených lokalit, kteří by sociální služby sami nevyhledali nebo to ani nedokázali. Různorodé aktivity pro děti a mládež zajišťují, aby se děti nepohybovaly v rizikovém prostředí, trávily aktivně svůj volný čas a zodpovědně se připravovaly na školní výuku.

Charita také pomáhá zvládat obtížnou sociální situaci celým rodinám a matkám s dětmi nebo ženám, které se staly obětí násilného chování.

Nezaměstnaní

Na okamžitou materiální pomoc a poradenství navazují další služby, které pomáhají klientům postavit se na vlastní nohy. Je to zejména sociální rehabilitace zaměřená na rozvoj schopností a dovedností nezbytných pro samostatné a plnohodnotné zapojení do společnosti a pro nalezení zaměstnání.

Vězni a lidé propuštění z výkonu trestu

Lidem, kteří byli propuštěni z věznice nabízí Charita především svou síť odborných sociálních poraden a zařízení pro lidi bez domova a vedle toho ještě speciální služby pro mladistvé do 26 let.