Lidé se zdravotním postižením a chronickým onemocněním včetně duševního

Klient Charity.U lidí se zdravotním postižením nebo chronickým duševním onemocněním je prioritou zajištění největší možné soběstačnosti a zapojení do společnosti.

Vedle odborného poradenství a pomoci s běžnými úkony jako je úklid, hygiena či strava se Charita ČR zaměřuje na aktivizaci, získání pracovních návyků a pomoc s uplatněním na trhu práce.

Naše služby

Terénní služby Ambulantní služby  Pobytové služby Ostatní služby 

Chci, aby pracovníci docházeli ke mně domů.

 Za službami budu docházet, ale část dne a noc trávím u sebe doma.

 Chci opustit své stávající bydliště.

 Doplňkové charitní služby