Lidé nevyléčitelně nemocní

Z Hospice Anežky ČeskéPosláním charitních služeb pro nevyléčitelně nemocné je zajistit, aby závěr života prožili klienti důstojně, v kruhu rodiny či přátel a bez nesnesitelných bolestí. V profesionálních týmech vedle zdravotníků nechybí sociální pracovníci, psychologové ani duchovní.

 

Pobytové odlehčovací služby – hospice

Jedná se o pobytová zdravotnická zařízení zaměřená na paliativní péči. Před tím, než je klient přijat do hospice, musí být vyčerpány všechny ostatní možnosti léčby a pacient by měl být o svém stavu informován. Od běžných nemocnic se hospice odlišují tím, že kromě zdravotní péče nabízejí také psychickou pomoc nemocnému i jeho blízkým, přítomnost duchovních a osobní přístup. Návštěvy nejsou omezovány, naopak jsou vítány 24h denně. Hospice nabízejí i možnost ubytování. Za klienty, kteří nemohou pobývat s přáteli či rodinou, mnohdy docházejí dobrovolníci.

Terénní odlehčovací služby – domácí hospicová péče

Své služby nabízí Charita ČR i těm, kdo se rozhodl strávit závěr svého života v domácím prostředí. Pokud Charita domácí hospicovou péči ve vašem okolí neprovozuje, lze využít také služby ošetřovatelské. V neposlední řadě mohou klienti využít ičovny> půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek.

Odborné sociální poradenství

Odborné poradenství je určeno osobám pečujícím o dlouhodobě či nevyléčitelně nemocné v terminálním stadiu onemocnění. Poskytováním sociálně právního poradenství, psychosociální podpory a zprostředkováním sociálních služeb přispívají české Charity k rozvoji kompetencí klientů a jejich schopnosti řešit nepříznivou sociální situaci.