Děti a mládež

Při práci s lidmi v nouzi, těžké sociální situaci nebo ve vyloučených lokalitách vychází najevo nezbytnost prevence. Velká část těch, kdo dnes žijí na ulici, uživají drogy nebo páchají trestnou činnost, vyrůstala v neúplných rodinách, dětských domovech nebo v neutěšených sociálních podmínkách.

 

Děti mohou v klubu trávit volný čas a vyhnout se tak rizikovému prostředí ulice.Nízkoprahové kluby

Jsou centra, kde mohou děti i dospívající ve věku do 26 let trávit svůj volný čas a také najít podporu a pomoc. Děti tu mohou hrát hry, setkat se s přáteli nebo se účastnit organizovaných aktivit. Zároveň mohou se sociálními pracovníky řešit své potíže, ať už v rodině, ve škole nebo v partě. Vstup je bezplatný a každý může přijít kdykoliv v otevíracích hodinách a strávit v klubu tolik času, kolik si přeje.

 

Dobrovolníci mohou například pomáhat s organizací táborů pro děti ze sociálně slabých rodin.Dobrovolnictví

Charita ČR se snaží vést děti i mladé lidi k tomu, aby pomáhali potřebným. Ti nejmenší se mohou zapojit jako koledníčci do Tříkrálové sbírky, další se s dobrovolnictvím často seznamují v rámci aktivit nízkoprahových klubů. V České republice také funguje řada dobrovolnických středisek.

 

Domy na půli cesty

Nabízejí přechodné ubytování mladým lidem do 26 let, kteří odcházejí z dětských domovů nebo kteří opouští jiná ústavní zařízení (ochranná léčba, výkon trestu). Domy mají pomoci zvládnout obtížnou situaci, začlenit se do společnosti a minimalizovat rizikové chování. Kontakty na domy na půl cesty.

 

Děti se zdravotním postižením

Charita ČR nabízí i pestrou škálu služeb pro lidi se zdravotním postižením včetně rané péče pro děti do 7 let.