Pozitivní obraz cizince v ČR

Projekt se zaměřil na integraci cizinců v České republice a probíhal do června 2012. Přispěl k vyšší míře chápání cizinecké problematiky mezi českou laickou i odbornou veřejností vytvářením prostoru pro dialog a sdílený kulturně-společenský život mezi většinovou společností a cizinci ze třetích zemí. 

Aktivity svým dopadem směřovaly ke zvyšování povědomí hostitelské společnosti o podmínkách života cizinců v ČR a k aktivnímu zapojení veřejnosti do integračního procesu cestou společně organizovaných zážitků umožňujících vzájemné poznání odlišných kultur.

Pro zvýšení informovanosti o motivech migrace, očekáváních a realitě pobytu cizinců v ČR proběhla konference pro odbornou veřejnost a besedy na základních a středních školách. Obojí pomohlo formulovat názory na multikulturní soužití a integraci a přinášet příklady dobré praxe. Pro širokou veřejnost vznikla fotografická výstava Jsme ze stejné planety portrétující cizince žijící na území ČR.

Dvě další aktivity, mediální kampaň a organizované setkání cizinců se zástupci médií, se zaměřily na vytváření reálného mediálního obrazu cizince.

Pro aktivní zapojení hostitelské, resp. české společnosti do procesu integrace proběhly akce a setkání, jejichž cílem se stalo vzájemné poznávání kultur a sdílení společných zážitků. Jednalo se například o multikulturní akce, letní zahradní slavnost a poznávací výlety.

Na projektu se podíleli partneři Diecézní charita Brno, Diecézní charita Plzeň a Diecézní charita České Budějovice.

Rozpočet celkem:  915 750 Kč

Donoři: EIF – Program Solidarita migračních toků, Charita ČR

Projekt skončil 30. června 2012.

Máte-li zájem o uvedení fotografické výstavy Jsme z jedné planety ve Vašem městě, můžete se obrátit na Martinu Tomanovou, koordinátorku migračních aktivit Charity ČR, martina.tomanova@charita.cz.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 184 358 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 
 
 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!